ကမာၻတ၀န္း အင္တာနက္သုံးႏုိင္မည့္ ပစၥည္းသစ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တည္ေထာင္သူ မိတ္ဆက္ | DVB