တူရကီေလဆိပ္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္၊ အနည္းဆံုး လူ ၃၆ ဦး ေသဆံုး (႐ုပ္သံ) - DVB