မႏၱေလးသို႔ပို႔ေဆာင္မည့္ က်ပ္ ၄၂ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ စိတ္ႂကြေဆးမ်ားဖမ္းမိ - DVB