ေပါက္ေတာ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ႐ုိက္ႏွက္ထိုးႀကိတ္သျဖင့္ အရပ္သားတဦး ေဆး႐ုံတင္ရ - DVB