အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ အုိင္အက္စ္စခန္းမ်ားကို အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းထုိးစစ္ဆင္ (႐ုပ္သံ) - DVB