အရင္ဆုံး အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ညႇိသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ – ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ | DVB