အခ်စ္သေကၤတ ပန္းပု႐ုပ္ေၾကာင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ (ဓာတ္ပံု) - DVB