အိႏၵိယေရွးေဟာင္းဘုရားေက်ာင္းထဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၀င္ခြင့္ရၿပီ

အိႏၵိယနုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းက မဟာရက္ၾထာ ျပည္နယ္မွာ ေရွးေဟာင္း ဘုရားေက်ာင္းထဲ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွာနီ ရွင္နပြား ဘုရားေက်ာင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီရွိလာတဲ့ အစဥ္အလာကို ေျပာင္းလဲလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလကစလုိ႔ ဘုရားေက်ာင္းထဲကို အမ်ဳိးသမီးေတြကိုလညး္ ၀င္ခြင့္ျပဳဖို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ဘံုေဘ အထက္တရား႐ုံးက က်ားမ မခြဲျခားဘဲ အားလံုးကို ၀င္ခြင့္ျပဳဖို႔ အမိန္႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အမ်ဳီးသမီးေတြကို စၿပီး တံခါး ဖြင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဘာသာေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူ အခြင့္အေရးရဖို႔ လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့  ထရပ္တီ ကိုယ္တုိင္လည္း ပထမဆံုး ေန႔မွာပဲ ဘုရားေက်ာင္းကို ေရာက္လာပါတယ္။ ဘာသာေရးမွာ အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးဖို႔ သူက စလုိက္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈဟာ အခုဆိုရင္ က်ယ္ျပန္႔ေနပါၿပီ၊ အဓိအား ျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ ဘုရားဖူးခြင့္ ကို က်ားမ ခြဲျခားထားတာဟာ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥလို႔ ထရပ္တီက ေျပာပါတယ္။

More News
Up