က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ ဆရာ၀န္ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ေခၚယူ

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး တပတ္အတြင္းမွာပဲ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အတြက္ ဆရာ၀န္ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ကို  အလုပ္ခန္႔ထားဖို႔ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔က ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူလုိက္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ကုသေရးဌာန ဦးစီးဌာနနဲ႔ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနေတြမွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ေနရာ ၁၀၀၀ နဲ႔ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ ၄၂ ေနရာအတြက္ ေခၚယူလုိက္တာပါ။ ေလွ်ာက္ထားသူဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ကာ ေနရာေဒသမေရြး သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ့္ M.B.B.S ဘြဲ႔ရေတြနဲ႔ B.D.S ဘြဲ႔ရသူေတြျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အလုပ္ေလွ််ာက္လႊာကိုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့  ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႔႐ုံး  ႐ုံးအမွတ္ ၁၇ ကို ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔အေရာက္ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ စာတုိက္ကတဆင့္ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ေလွ််ာက္ထားႏုိင္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ရဲ႕ ဧၿပီ ၄ ရက္ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေတြထဲက ေန႔ရက္အလုိက္ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း ခံရယူရမယ့္သူေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းေတြကို ဇြန္ ၂၀ ရက္မွာ စတင္ေၾကညာေပးမွာျဖစ္ၿပီး လူေတြ႔စစ္ေဆး တာေတြကိုေတာ့ လာမယ့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ေန႔မွာ စတင္မယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ အေသးစိတ္သိလိုသူေတြအေနနဲ႔  ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔႐ုံး ေနျပည္ေတာ္ တယ္လီဖုန္း ၀၆၇- ၄၀၉၄၃၀ ၊ ၀၆၇- ၄၀၉၄၃၀ ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

More News
Up