ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အပိုဒ္လိုက္ ေဆြးေႏြးမည္

ဒီကေန႔  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေပးပို႔လာတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆိုျပဳျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိပါတယ္။ အခုလို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကေပးပို႔လာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္တဦးတို႔က ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၄ ခ်က္နဲ႔ေဆြးေႏြးမွာပါ။ ဒီဥပေဒၾကမ္းအတြက္ ျပင္ဆင္လို႔တဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၄ ခ်က္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး တပိုဒ္ခ်င္းဆီ အလိုက္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူဖို႔လည္း ရွိေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့  ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဒီကေန႔ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သားအမတ္ေတြက  အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ေနတဲ့ ၾကားက မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳေပးဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္သြင္းၿပီး  တပ္မေတာ္သားအမတ္က ကန္႔ကြက္တဲ့အတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၁၃၇ မဲ ကန္႔ကြက္မဲ ၇၀ ၾကားေနမဲ ၂ မဲနဲ႔  အဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up