သူရဦးေရႊမန္း၏ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ၄ ဦး ႏုတ္ထြက္၊ အစားထိုးခန္႔အပ္

ဓာတ္ပုံ - သူရဦးေရႊမန္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္။
သူရဦးေရႊမန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ေတြ ၄ ဦး ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့အတြက္ အဖြဲ႔၀င္သစ္ ၄ ဦးနဲ႔ အစားထိုး ခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဒု-ဥကၠ႒ ၂ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ အဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ဦးစုိးရယ္နဲ႔ ဦးေအာင္ျမင့္တို႔ မိမိသေဘာဆႏၵအရ ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ့အစား အဖြဲ႔၀င္သစ္ ၄ ဦးကုိ အစားထုိး တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္လိုက္တာပါ။ အဖြဲ႔၀င္သစ္ေတြကေတာ့ ေဒါက္တာသန္း၀င္း (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မႏၱေလး တုိင္းေဒသႀကီး မွတ္ (၁) က ဒု-ဥကၠ႒ ၂ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕၀င္ေတြအျဖစ္ေတာ့ ဦး၀င္းထိန္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း)၊ ဦးညီထြန္း (အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔)၊ ဦးဘို၀င္း (အၿငိမ္းစားညြန္ၾကားရးမွဴးခ်ဳပ္ ပညာေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ပညာေရးဦးစီးဌာန) တို႔ကုိ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးလိုက္တာပါ။ ဒီအဖြဲ႔၀င္သစ္ေတြကုိ ကန္႔ကြက္သူမရွိ သေဘာတူတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔မနက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေတြ အမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ ၃၅ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါ။ ေကာ္မရွင္ဟာ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒေတြကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို အႀကံျပဳရမယ့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒေတြထဲက ဥပေဒေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ကို ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ရုပ္သိမ္း အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲဖို႔ မၾကာေသးခင္ကပဲ လႊတ္ေတာ္ကို အၾကံျပဳတင္ျပထားပါတယ္။

More News
Up