ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အမည္စာရင္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရသူက ၂၅ ရက္ေန႔က တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ ၅ ဦးကုိ ကန္႔ကြက္သူမရွိတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ သမၼတက တင္သြင္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ ဦးလွသိန္း၊ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ဦးစိုးရယ္၊ ဦးထြန္းခင္၊ ဦးလွတင့္ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး အဖဲြ႔၀င္ ၅ ဦးအနက္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးလွသိန္းကို အဆိုျပဳထားခ်က္ကုိ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ အဆိုျပဳထားတဲ့ ဦးလွသိန္းဟာ မိတၳီလာ ခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up