မတ္ ၂၄ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၂၁၆ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၃၅၉ ဒသမ ၆  က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၈၈ ဒသမ ၄၃  က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၂  ဒသမ ၂၂  က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကိုု ၃၄ ဒသမ ၄၈ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၈၉၇၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၇၈၉၉၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၁၉ ဒသမ ၂၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up