မတ္ ၂၁ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၂၁၇ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၃၇၂ ဒသမ ၇  က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၉၄ ဒသမ ၆၉  က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၉  ဒသမ ၂၄  က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကိုု ၃၄ ဒသမ ၈၈ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၇၉၆၆၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၇၉၆၈၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၅၂ ဒသမ ၁ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။

More News
Up