ဥပေဒအရ ေခတ္နဲ႔မညီေတာ့လုိ႔ လုပ္သားထုတရပ္လံုး အတိဒုကၡေရာက္ေနတယ္ – ဦးေက်ာ္ေထြး

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာေကာ္မတီကုိ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉး အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မတီရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ဖြဲ႔စည္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအပါ၀င္ လက္ရွိ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားျဖစ္ေနတဲ့ လုပ္ခလစာျပႆ     နာေတြကုိ ေကာ္မတီက ဘယ္လုိကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမလဲ ဆုိတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေထြးကုိ ဒီဗြီဘီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။ က်ေနာ္ ပထမဦးဆံုး အေနနဲ႔ကေတာ့ ဦးေက်ာ္ေထြး ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဒီ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုေလးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အက်ဥ္းခ်ဳံးေလးကို အရင္ေျပာျပေပးပါ။ "ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီကို က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ အားလံုး စုစုေပါင္း ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉး အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြ လုပ္ငန္းခြင္သာယာေရး၊ အလုပ္သမားေတြ ရပိုင္ခြင့္ေတြရရွိေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိလာလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကေန ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရးရာတခုအေနနဲ႔ ဖြဲ႔တာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႔ၿပီးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ၁၅ ဦးထဲမွာ က်ေနာ္တို႔က ဆပ္ေကာ္မတီ ၃ ခု ထပ္ဖြဲ႔ထားတယ္။ အဲဒါေတြက ဟို တိုင္ၾကားစာ၊ အလုပ္သမားေရး ျပႆနာျဖစ္လာလို႔ တိုင္လာရင္ တိုင္ၾကားစာေကာ္မတီ၊ တိုင္ၾကားစာ ဆပ္ေကာ္မတီေပါ့။ ေနာက္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၊ အလုပ္သမားေတြကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၊ ေနာက္တခုက ျပင္ပဆက္သြယ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ေရာ ဒါမွမဟုတ္ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီေပါ့၊ အားလံုး ဆပ္ေကာ္မတီ ၃ ခု ထပ္ဖြဲ႔ထားပါတယ္။" ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲကေနၿပီးေတာ့ ထပ္ဖြဲ႔ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြေပါ့။ "ဟုတ္ပါတယ္။" အဲဒီေကာ္မတီေတြကို လုိအပ္လို႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ ကြန္တက္အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေတြ ဘာေတြေရာ ဦးေက်ာ္ေထြးတုိ႔ ထုတ္ျပန္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလားခင္ဗ်။ "ရွိပါတယ္။ အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္သမားေတြ သူတို႔ေရးရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်ေနာ္တို႔ေကာ္မတီကို လိုအပ္လာလို႔ရွိရင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ လိပ္မူၿပီးေတာ့ ပို႔လိုက္ရင္ ရပါတယ္။" ဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်ာ။ အခုလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အလုပ္သမားျပႆနာေတြထဲမွာေလ အလုပ္သမား အလုပ္ရွင္ ပဋိပကၡေတြထဲမွာ အဓိကျဖစ္ေပၚရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ဘယ္လိုအေျခခံေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေက်ာ္ေထြး သံုးသပ္မိလဲခင္ဗ်။ "က်ေနာ္တို႔ေတာ့ ေကာ္မတီကလည္း စဖြဲ႔တာကေတာ့ ရက္ပိုင္းပဲရွိေသးတယ္။ ဒါ က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အၾကမ္းဖ်င္းေလ့လာၿပီးသမွ် က်ေနာ္တို႔ သိရတာကေတာ့ အဓိကက ကိုယ့္လုပ္အားတန္ဖိုးနဲ႔ ထိုက္သင့္တဲ့လခ မရတာရယ္၊ ေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အကာအကြယ္ မရတာရယ္၊ ေနာက္ လုပ္သားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စိတ္ခ်လံုၿခံဳစြာ မရတာရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာေတြ၊ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ပဋိပကၡ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ သံုးသပ္မိထားပါတယ္။" အဲဒီ အလုပ္သမား ပဋိပကၡေတြ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အခုလက္ရွိဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ခံုသမာဓိေကာင္စီကေရာ လံုေလာက္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈ ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ထင္လားခင္ဗ်။ "ေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေနာ္ ေလ့လာေနတုန္းဆိုေတာ့ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ နည္းနည္းေစာပါေသးတယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ေတြ ေလ့လာၿပီးတဲ့ အခါက်ရင္ေတာ့ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန အႀကံျပဳႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ့မယ္။" လိုအပ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဦးေက်ာ္ေထြးတို႔ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဒီအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ တျခား လိုအပ္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိမွာေပါ့။ "လုပ္မယ္။ လုပ္မယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔က အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔တင္ မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔မဆို က်ေနာ္တို႔ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာပါ။ က်ေနာ္တို႔အားလံုးလည္း အဖြဲ႔အစည္းေတြ အကုန္လံုးကို ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ က်ေနာ္တို႔ အကုန္စုေဆာင္းမယ္။ စုေဆာင္းၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ ဘာေတြပံ့ပိုးေပးလို႔ရမလဲ၊ လုပ္သားထုႀကီး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ေကာ၊ ေနာက္ လုပ္သားထုႀကီးတခုတည္း ၾကည့္လို႔မရဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ပါ က်ေနာ္တို႔က ၾကည့္ရပါမယ္။ ႏွစ္ဘက္အက်ဳိးတူ စီးပြားဘက္ပံုစံမ်ဳိး အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္တဲ့အထိကို က်ေနာ္တို႔ေတြ ဘယ္လိုပံ့ပိုးေပးႏိုင္မလဲဆိုတာကို အခ်က္အလက္ေတြ အကုန္စုေဆာင္းၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ ထုတ္ျပန္ပါမယ္။" ဦးေက်ာ္ေထြးတို႔ ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာ ဒီအလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ အေျဖရွာဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာက တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္မထားတဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢေတြကိုေကာ ဦးေက်ာ္ေထြးတို႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလား။ "ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဒီတရား၀င္ဖြဲ႔ထားတာ ႏိုင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ျပဳ တရား၀င္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းလည္း ေလးငါးရာေက်ာ္ရွိတယ္။ အဲဒီဟာတင္မကဘူး။ ဆိုရမွာ မွတ္ပံုမတင္ထားဘဲ အလုပ္သမားေရး တကယ္လုပ္ေနတဲ့ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို က်ေနာ္တို႔ ဆက္ဆံဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ လမ္းေတြဖြင့္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ဆံတဲ့ ဆက္သြယ္တဲ့ အခါမွာေတာ့ စနစ္တက် သူ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ဆံရမွာပါ။" လြတ္လပ္တဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေကာ ဦးေက်ာ္ေထြးတို႔ ေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထား ဘယ္လိုရွိပါသလဲခင္ဗ်။ "က်ေနာ္တို႔ေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ဖြဲ႔စည္းဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အျပည့္အ၀ ကူညီပံ့ပိုးေပးမယ္။ ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ အတြက္လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ့မယ္။" ဟုတ္ကဲ့ ဦးေက်ာ္ေထြးတို႔ ေကာ္မတီက ျပည္တြင္းအလုပ္သမားတင္ မကဘဲနဲ႔ ျပည္ပ Migrant workers လုိဟာမ်ဳိးေတြအတြက္ပါ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ေလ အဲဒီအတြက္ေကာ ဘယ္လိုမူ၀ါဒေတြ သတ္မွတ္ထားတာရွိမလဲ သိခ်င္ပါတယ္။ "Migrant workers ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လတ္တေလာက Migrant workers ေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြ စၿပီး က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔နဲ႔ တိုင္ၾကားစာေကာ္မတီကေတာ့ စၿပီး ေလ့လာေနပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ဒီ အုိင္အယ္လ္အုိက ခ်မွတ္ထားတဲ့ standard ေတြနဲ႔အညီ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔အညီ Migrant workers ေတြ အခြင့္အေရးေတြ မရဘူးဆိုရင္ ရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားပါ့မယ္။ ေနာက္ ဥပေဒျပဳတဲ့က႑နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ႀကိဳးစားမယ္။" ဦးေက်ာ္ေထြးတို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဆပ္ေကာ္မတီ သံုးခုကေနၿပီးေတာ့ အဲဒီကေနတဆင့္ တိုင္ၾကားလာလို႔ရွိရင္ ေဆာင္ရြက္မွာေပါ့။ "ဟုတ္ပါတယ္။" ေနာက္ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ကုိယ္တုိင္ ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္ ဆုိေတာ့ေလ ဗမာျပည္မွာဆိုလို႔ရွိရင္ အလုပ္သမားအမ်ားစုက အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတို႔လို ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ၊ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးဆိုေတာ့ ဦးေက်ာ္ေထြးတို႔ အဲဒီခရီးစဥ္ေတြအတြက္ေကာ စီစဥ္ၿပီးၿပီလား။ "မစီစဥ္ရေသးဘူး။ မစီစဥ္ရေသးဘူးဆိုတာ အဲဒီဟာေတြ သြားဖို႔အတြက္က်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားက မဟုတ္တဲ့အတြက္ ၀င္ၿပီးစြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္ေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ေတြကို တိုင္ၾကားလာၿပီဆိုရင္ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ေျဖရွင္းလို႔ မေျပလည္ဘူး၊ ေနာက္ ခုံသမာဓိအဖြဲ႔ကပါ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးလို႔လည္း မရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က႑ကေနၿပီးေတာ့ ကူညီလို႔ရမယ္၊ က်ေနာ္တို႔ကုိ ဖိတ္ၾကားလို႔ရွိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီစက္႐ံုေတြအထိ ကြင္းဆင္းဖို႔ စိတ္ကူးရွိပါတယ္။ အခုကေတာ့ နည္းနည္း တာ၀န္ယူခါစဆိုေတာ့ အကုန္လံုးကိုေတာ့ ခ်င့္ခ်ိန္ေနရပါတယ္။" အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ေတြဘက္ကေန အရမ္းၾကည့္လို႔ရွိရင္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို အဟန္႔အတား ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားေတြ တခ်ဳိ႕မွာ ရွိၾကတယ္ေလ။ အဲဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦးေက်ာ္ေထြး သေဘာထားေလး ရွင္းျပပါဦး။ "အဲဒါက စိုးရိမ္ေနၾကတာပါ။ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးေတြကလည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ သူတို႔က အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရတာ၊ ႏိုင္ငံတကာ Standard Payment ေတြနဲ႔ Facility ေတြနဲ႔ သူတို႔လုပ္ရတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ဒီမွာလည္း အဲဒီလို အခြင့္အေရးေတာင္းတာကို ထူးျခားၿပီးေတာ့ သူတို႔ မေပးႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အလုပ္သမားေတြ အကုန္လံုးက ကိုယ့္ရဲ႕စား၀တ္ေနေရး ဖူလံုေလာက္င႐ံု၊ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္အားတန္ဖိုးနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ဟာကို ေတာင္းဆိုတာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ မေပးႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေတြးပူေနၾကတာပါ။" ဦးေက်ာ္ေထြးက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အလုပ္သမားေရးရာ မူ၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းေလာက္ ရွင္းျပပါလား။ "ဟုတ္ကဲ့ က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းမွာ အလုပ္သမားေရးရာ မူ၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ နံပါတ္ ၁ အခ်က္က အလုပ္သမားေတြ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ သင္တန္းေတြ ပိုမိုရရွိေအာင္၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နံပါတ္ ၂ ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုပ္ခနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳမႈရရွိေရး၊ နံပါတ္ ၃ ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ နံပါတ္ ၄ အခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဓမၼခိုင္းေစမႈေတြ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဓမၼခိုင္းေစမႈေတြ မရွိရေအာင္၊ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ခ်ဳိင္းေလဘာ (Child Labor) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ေနာက္နံပါတ္ ၆ အခ်က္အေနနဲ႔က က်ေနာ္တို႔ အုိင္အယ္လ္အုိက ခ်မွတ္ထားတဲ့ standard ေတြနဲ႔အညီ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာလုပ္သားေတြ ခံစားခြင့္ရရွိဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ ေနာက္ အုိင္အယ္လ္အုိကေန ခ်မွတ္ထားတဲ့ အခ်ဳိ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ဟာေတြရွိရင္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အသင့္ျပင္ဆင္ထားမယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားေတြ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတာေတြ၊ ခံစားေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ အစိုးရေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အထိ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒအရ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ေတြ က်ေနာ္တို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။" ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ။ အဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိုင္းမႈေတြနဲ႔ ကေလးအလုပ္သမား ကိစၥေတြမွာ အခုလက္ရွိ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ဥပေဒေတြလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဥပေဒေတြက အခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြမွာ အားနည္းေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ အဲဒါေတြကိုေရာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ျပဳျပင္သြားဖို႔။ "အဲဒီဟာေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာဆဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ဖို႔ ေစာပါေသးတယ္။ ဟို နည္းနည္းေလး က်ေနာ္ကြဲျပားေအာင္ ေျပာခ်င္တာက က်ေနာ္တို႔ ဒီလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔ေပးတဲ့ ေကာ္မတီဆိုတာ ဥပေဒျပဳေရးက႑ကေန လုပ္သားထုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ ဖြဲ႔ထားတာ။ က်ေနာ္တို႔က အစိုးရအဖြဲ႔လို ၀င္ၿပီးေတာ့ အာဏာေပးလု႔ိ၊ အမိန္႔ေပးလို႔ မရဘူး။ မရေတာ့ ခုနလို အခ်က္အလက္ေလးေတြ အဆင္မေျပတဲ့ ဥပေဒအရ အားနည္းခ်က္ေတြ ဥပေဒအရ မဆီေလ်ာ္ေတာ့တဲ့ ေခတ္နဲ႔မညီေတာ့တာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ လုပ္သားထုတရပ္လံုး အတိဒုကၡေရာက္ေနတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္း သံုးသပ္ရမယ္။ အဲဒါေတြ က်ေနာ္တုိ႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္သြားရမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို လုပ္သားထုႀကီးတရပ္လံုးေကာ လုပ္သားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုေကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးေရာ က်ေနာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ၊ က်ေနာ္တို႔ကို တာ၀န္ေတြေပးပါ၊ အႀကံဉာဏ္ေတြ ေပးၾကပါ။ က်ေနာ္တို႔ကို အသံုးခ်ၾကပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္၊ အဲဒါပါပဲ။" ေနာက္ၿပီးေတာ့ Migrant workers ေတြေပါ့ေနာ္၊ ျပည္ပမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားေတြရဲ႕ အလုပ္ခြင္အတြင္းမွာ မေတာ္မတရား ျပဳမူခံရတာေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဦးေက်ာ္ေထြးတို႔ ေကာ္မတီက ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလဲခင္ဗ်။ "အဲဒီမွာ က်ေနာ့္အျမင္ေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ့္ခံယူခ်က္ေလး ေျပာပါ့မယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ သြားအလုပ္လုပ္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔လူမ်ဳိးေတြ လုပ္အားခ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရတာတင္ မကဘူး၊ ႏွိပ္စက္ခံရတာေတြ၊ ညႇဥ္းပန္းခံရတာေတြ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရတာေတြ က်ေနာ္တို႔ ၾကားရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားတေယာက္ကို ျပည္ပမွာ အဲလို ဖိႏွိပ္ေစာ္ကားခံေနရတယ္ ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ေစာ္ကားတာလို႔ပဲ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတာလို႔ ယူဆပါတယ္။ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေနာက္မျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒျပဳေရးက႑နဲ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္းကေန အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္။" ဟုတ္ကဲ့၊ ဦးေက်ာ္ေထြးတို႔ ေကာ္မတီအေနနဲ႔က ဒါ အလုပ္ရွင္ဘက္ကေကာ အလုပ္သမားဘက္ကေကာ၊ ေနာက္ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ေကာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေပးရမယ့္ တာ၀န္က အဓိကျဖစ္ေနေတာ့ အခုလာမယ့္ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ကေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိုးရပဲျဖစ္မယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အသာစီးရထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ တဘက္နဲ႔တဘက္ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိႏိုင္ဖို႔ စိုးရိမ္တာေတြ ရွိေနၾကတာ၊ အဲဒါကို ဦးေက်ာ္ေထြး နည္းနည္းေလး ရွင္းျပပါလား။ "အဲလိုေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔က ျပည္သူေတြကေနၿပီးေတာ့ တာ၀န္ေပးလိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြမ်က္ႏွာပဲ ၾကည့္ရပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔ပါတီမ်က္ႏွာၾကည့္လို႔၊ ဦးစားေပးၾကည့္လို႔ အဆင္မေျပပါဘူး။ တကယ္လို႔ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔က ပါတီႀကီးတခုတည္းကေနပဲ လႊမ္းမိုးေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဟို အခ်င္းခ်င္း ငဲ့ညႇာတာေတြေတာ့ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒအရဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ပါတီ၀င္အခ်င္းခ်င္းလည္း သည္းမခံပါဘူး။ အရင္ဆံုး တည့္မတ္ေပးႏိုင္ေအာင္ အႀကံျပဳမယ္၊ လမ္းညႊန္မယ္၊ အဲလိုမွမရဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ပါတီတြင္းမွာလည္း အေရးယူမႈေတြ လုပ္မွာပါ။ အဲဒီလို အစိုးရအဖြဲ႔က တိန္းေခ်ာ္ေနရင္လည္း ဥပေဒအရကို က်ေနာ္တို႔ တည့္မတ္ေပးမွာပါ။ အရင္လို အစ္ကိုႀကီး ညီေလး ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးေတြနဲ႔ တေယာက္ကိုတေယာက္ ဖာေထးေပးတာတို႔၊ ဖံုးဖိေပးတာတို႔ က်ေနာ္တို႔ လံုး၀လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။" အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တေယာက္အေနနဲ႔ ဒီအလုပ္သမားထု၊ ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပကေရာ အလုပ္သမားထုေတြကို က်ေနာ္တို႔ ဒီဗြီဘီကေနတဆင့္ ဘယ္လိုမက္ေဆ့မ်ား ေပးခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်ာ။ "က်ေနာ္တို႔ အလုပ္သမားထုႀကီးကိုေရာ အလုပ္သမားထုႀကီးနဲ႔ အဓိက ဆက္ဆံေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြေရာ ေနာက္ ဒီ အစိုးရ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ အလုပ္သမားပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး ခံုသမာဓိလို အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးေတြေရာ အကုန္လံုးကို က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကေန အခု ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္တဲ့ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီကို အသံုးခ်ၾကပါ၊ အားမနာပါနဲ႔။ အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႔ထားတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ေရးရာေကာ္မတီဖြဲ႔တယ္ဆိုတာ လိုအပ္ခ်က္အရ ဖြဲ႔တာ။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ပါ။ အခ်ိန္မေရြး က်ေနာ္တို႔ကို အႀကံလည္းေပးႏိုင္တယ္။ လမ္းလည္းညႊန္ႏိုင္တယ္။ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းေပးဖို႔အတြက္ ဥပေဒျပဳတဲ့ က႑ကေန က်ေနာ္တို႔ အျပည့္အ၀ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ကို အသံုးခ်ၾကပါလို႔ေနာ္၊ အဲဒါ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။"

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up