သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆုိ (ဓာတ္ပံု)

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ေရကာတာဆန္႔က်င္ ေရးေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိသလုိ ကရင္ျပည္နယ္ သံလြင္ျမစ္ေလ်ာက္မွာ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနားေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဓာတ္ပံု- ေနာ္ဆာမူး  

More News
Up