ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ေကာင္းကင္ႀကိဳးခရီးလမ္း (႐ုပ္သံ)

နီေပါႏုိင္ငံ ဒါအင္းရြာက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ရာမွာ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ခရီးလမ္းကို ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းေနရပါတယ္။ ေက်ာင္းကို ေရာက္ဖို႔အတြက္ ျမစ္ကို ျဖတ္ကူးၾကရၿပီး ဒီလို ျဖတ္ကူးရာမွာ အုပ္စုလုိက္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တဦးစီ ေကာင္းကင္ႀကိဳဳးနဲ႔ ျဖတ္ကူးသြားေရာက္ၾကရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြတင္မကဘဲ ရြာသားေတြဟာ ေစ်း၀ယ္ထြက္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းေတြကို ေတြ႔ဆုံဖို႔ ထ႐ုိင္ဆူလီျမစ္ တဘက္ကမ္းကို ေကာင္းကင္ႀကိဳးနဲ႔ ျဖတ္သန္းသြားၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလုိ မေတာ္တဆမႈေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္လည္း တံတားေဆာက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ ေကာင္းကင္ႀကိဳးကို အသုံးျပဳၿပီး သြားေရာက္တာဟာ ရြာသားေတြအတြက္ တခုတည္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ေနပါတယ္။

More News
Up