မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ကြဲကြာခဲ့သည့္ ညီအစ္မ ၂ ဦး ျပန္ဆုံဆည္း

ကိုုလံဘီယာနိုုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့အနွစ္ ၃၀ က မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ၿပီး ကဲြကြာခဲ့ၾကတဲ့ ညီအစ္မ ၂ ဦး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ဆံုုဆည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၈၅ ခုုနွစ္က သူတိုု႔ေနထိုုင္တဲ့ ၿမိဳ့နားက Tolima  မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ၿပီး ေတာင္ၿပိဳက်မႈျဖစ္ခဲ့တာမွာ လူ အနည္းဆံုုး ၂ ေသာင္းေသဆံုုးခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီတုန္းက အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ လိုုရီးနာ ဆန္ခ်က္ Lorena Sanchez နဲ႔ အသက္ ၉ နွစ္အရြယ္ ဂ်က္ကလင္း ဆန္ခ်က္ Jaqueline Sanchez တိုု႔ ကဲြကြာသြားခဲ့ၾကၿပီး မတူတဲ့မိသားစုု ၂ ခုုက သူတိုု႔ကိုု ေမြးစားခဲ့ၾကတာပါ။ သူတိုု႔ ၂ ဦးဟာ တဦးကုိတဦး ျပန္ရွာေတြ႔ဖိုု႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီး နွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာမွပဲ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ့ရွိတယ္လိုု့ လုိရီးနာ က ျပန္လည္ဆံုုေတြ့အၿပီးေျပာဆိုုပါတယ္။ ကဲြကြာခဲ့ၾကတဲ့မိသားစုု၀င္ေတြ ျပန္လည္ဆံုုေတြ႔ေရးႀကိဳးစားေပးေနတဲ့ Armando Armero အဖဲြ႔အစည္းရဲ့ Facebook ဗီြဒီယိုုမွာ အစ္မေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ္ေနတဲ့ လုိရီးနာ ရဲ႕ ဗီြဒီယိုုကိုု  ဂ်က္ကလင္းက ေတြ့ရွိခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ဒီအန္ေအ စစ္ေဆးမႈေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဂ်က္ကလင္းက အသက္ ၃၉ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး လိုုရီးနာကေတာ့ အသက္ ၃၃ နဲ႔ ကိုုယ္ပိုုင္မိသားစုုေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီျပန္လည္ဆံုုဆည္းမႈဟာ Tolima  မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ကဲြကြာခဲ့ၾကတဲ့ မိသားစုု၀င္ေတြကိုု ဒီအန္ေအ နဲ႔ အတည္ျပဳေပးနိုုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုုး မိသားစုု၀င္ေတြျဖစ္တယ္လိုု႔ ကိုုလံဘီယာအာဏာပိုုင္ေတြက ေျပာဆိုုပါတယ္။  

More News
Up