စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မကုန္ခင္ အသင္းေျပာင္းမည္ မဟုတ္ဟု ေရာ္နယ္ဒုိ ေျပာ | DVB