ဓားျပတိုက္ၿပီး ေရႊေငြမ်ား ေျမႀကီးထဲျမဳပ္ႏွံထားသူကုိ ဖမ္းမိ (႐ုပ္သံ) - DVB