ေျမာင္းျမတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအပါအ၀င္ လူ ၇၀ နီးပါး အစာအဆိပ္သင့္ (ရုပ္သံ) | DVB