ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ မနက္ ၉ နာရီ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံး မဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ဒီေန႔ မနက္ ၉ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနရာေပါင္း ၂၇ ေနရာကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၁၇ ေနရာ၊ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၆ ေနရာ ပအို႔၀္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂ ေနရာ၊ တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီက ၁ ေနရာနဲ႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၁ ေနရာ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေနရာေပါင္း ၅၂ ေနရာကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၃၄ ေနရာ၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၉ ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၆ ေနရာ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) က ၁ ေနရာ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီက ၁ ေနရာ၊ ကိုးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ညီညြတ္ေရးပါတီက ၁ ေနရာ အႏိုင္ရ သြားပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္၊ ဦးေအာင္သိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအုိ ဦးမုိးေရႊ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ ဦးစုိးေဌး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ဦးေစာတင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္း၊ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းရီယန္းဗဲလ္ (ခ) ဆလုိင္းရန္းဗယ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ အရာေတာ္၊ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္သင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္၊ ဦးေအာင္စိုး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒိုက္ဦး၊ ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ နတ္တလင္း၊ ဦးခင္ေအး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကိုင္၊ ေဒါက္တာၾကည္မုိ႔မုိ႔လြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦး၊ ဦးေစာ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာစည္၊ ဦးသန္းစုိး (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၁၃။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရး၊ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းခုိင္ (ခ) ဦးခ်ိန္၀င္း (အန္္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူး၊ ဦးသိန္းတန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၅။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဦးဉာဏ္လင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း၊ ဦးေက်ာ္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို၊ ဦးတင္ထြန္းႏုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၈။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟိုပုန္း၊ ဦးခြန္ေအာင္ေက်ာ္ (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၁၉။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဆီဆိုင္၊ ဦးခြန္သန္းထူး (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၀။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္စန္၊ ဦးေဌးလြင္ (ခ) ဦးဒီလုံး (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၂၁။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လား႐ႈိး၊ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၂၂။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါ၊ ဦးစိုင္းသန္႔စင္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၃။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မန္တံု၊ ေဒၚနန္းမိုး (တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၄။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းခတ္၊ ဦးစဲကီေကာ္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၂၅။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းပ်ဥ္း၊ ဦးစုိင္းထြန္းစိန္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၂၆။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္၊ ဦးေဌး၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၇။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းျဖတ္၊ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံ (၁) ေဒါက္တာညီမင္းဟန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံ (၂) ေဒါက္တာေက်ာ္ဦး (ခ) ေအာင္ေက်ာ္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံ (၁) ဦးေအာင္ေရႊ (ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီျမန္မာ) ၄။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံ (၂) ေဒါက္တာစုိးသန္း (ခ) ေက်ာ္စုိးသန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံ (၁) ဦးခ်မ္းေျမ့ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံ (၂) ဦးခင္ေမာင္ေအး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငါန္းဇြန္ (၁) ေဒၚသဲစုေစ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငါန္းဇြန္ (၂) ဦးေက်ာ္စုိးႏုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆံု (၁) ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦး (မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ) ၁၀။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆံု (၂) ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ မြန္ျပည္နယ္၊ သထံု (၁) ေဒၚခုိင္ခုိင္လဲ့ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ မြန္ျပည္နယ္၊ သထံု (၂) ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ (၁) ဦးထြန္းမင္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ (၂) ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၅။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကၽြန္း (၁) ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ (ခ) ေနဘုန္းလတ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကၽြန္း (၂) ဦးေမာင္ေမာင္ဦး (ခ) ဦးထိပ္တင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ (၁) ဦးေနလင္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၈။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ (၂) ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရမ္း (၁) ဦးလွတိုး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၀။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရမ္း (၂) ဦးသိန္းေဇာ္လတ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္း (၁) ဦးရန္ရွင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၂။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္း (၂) ေဒၚမုိးမုိးစုၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီး (၁) ဦးခြန္ရဲေထြး (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၂၄။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီး (၂) ဦးခြန္သူရေအာင္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၂၅။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရပ္ေစာက္ (၁) ဦးေအာင္ေက်ာ္ညြန္႔ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၂၆။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရပ္ေစာက္ (၂) ဦးစုိင္းလုံေက်ာ္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၂၇။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လြိဳင္လင္ (၁) ဦးခြန္ဒီေဂါလ္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၂၈။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လြိဳင္လင္ (၂) ေဒၚနန္းျမေထြး (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၉။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြန္ဟိန္း (၁) ဦးစိုင္းစံထြန္း (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၀။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြန္ဟိန္း (၂) ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္ဦး (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၁။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သိိႏီၷ (၁) ေဒၚနန္းခင္ထားရီ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၂။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သိိႏီၷ (၂) ဦးစုိင္းစိန္လူ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၃။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမၼတူ (၁)ဦးတင္လႈိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၄။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမၼတူ (၂) ေဒၚနန္းစံဟြမ္ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၅။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုးမိတ္ (၁)ေဒၚရီရီ၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၆။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုးမိတ္ (၂) ဦးေဆြသိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၇။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြမ္းလံု (၁) ေဒါက္တာမ်ဳိးထြန္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၃၈။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြမ္းလံု (၂) ဦးေဇာ္ထြန္း (ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီညြတ္ေရးပါတီ) ၃၉။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကုန္းၾကမ္း (၁) ဦးေ၀စန္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၄၀။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကုန္းၾကမ္း (၂) ဦးေက်ာက္တယ္ခ်န္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၄၁။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ (၁) ေဒါက္တာစုိး၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၂။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ (၂) ဦးေအာင္သူေထြး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၃။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငပုေတာ (၁) ေဒါက္တာစုိးသိမ္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၄၄။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငပုေတာ (၂) ဦးၿဖိဳးေဇာ္ေရႊ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၅။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမ (၁) ဦးသန္႔ေဇာ္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၆။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမ (၂) ေဒၚခုိင္ဇင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၇။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၀ါးခယ္မ (၁) ဦးေဌးေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၈။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၀ါးခယ္မ (၂) ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၉။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာ (၁) ဦးေက်ာ္ျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၀။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာ (၂) ဦးထြန္းလွ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၁။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း (၁) ဦးေ၀ယံထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၂။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း (၂) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up