ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ည ၆ နာရီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕  မဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔  ည ၆  နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ ဦးဇုန္းတိန္႔ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚစန္းစန္းအိ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦး၀င္းႏုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ဦးခ်င္းေဖလင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဦးလံုဂ်ံဳဆန္မိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၆။ ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ဦးခင္ခ်ိဳ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္  ဦးထြန္းျမေအာင္ (ခ) ေစာထြန္းျမေအာင္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၈။ ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိန္ဗိုလ္ (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၉။ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ ဦးခမ္ခန္႔ထန္ (ဇိုးမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၁၀။ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေနလင္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၁၁။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာ၀င္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာမင္းသိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ စစ္ကုိင္းတုိင္း တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးျမင့္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၅။ စစ္ကုိင္းတုိင္း အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚၿပံဳး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ၀န္သုိၿမိဳ႕နယ္ ဦးေနစိုးေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ စစ္ကုိင္းတုိင္း မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးေမာင္ျမင့္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၁၈။ စစ္ကုိင္းတုိင္း တမူးၿမိဳ႕နယ္ ဦးႏိုင္ႏိုင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးထြန္းေ၀ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၀။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအာင္သန္းစိန္ (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၂၁။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေဇာ္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၂။  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚနီနီဒြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအာင္သန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၄။  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးဉာဏ္ထြန္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး)   ၂၅။  မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးဘိုႀကီး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၆။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ဦးပိုက္ကို (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၇။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးရဲထြန္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၈။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၉။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ထီလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးျမတ္ေလးဦး (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၃၀။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာလွမိုး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၁။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ဦးမ်ိဳးႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၂။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာ ဦးလင္းလင္းေက်ာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၃။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ဦးသက္လြင္(ခ) ဦးေပါခင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၄။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး  ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးမင္းသိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၃၅။ မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚမာမာခိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၃၆။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးဦးထြန္းေမာင္ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၃၇။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၃၈။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ဦးဘရွိန္ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၃၉။ ရခုိင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ဦးမင္းၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၄၀။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးေရႊလွ (ခ) ဦးေရႊလွ၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၁။  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးလြင္ကိုလတ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၂။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာေအးမင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၃။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၄၄။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္  ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၅။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ဦး၀င္းျမင့္ဦး (ခ) ဦးေနမ်ိဳး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၆။ ရွမ္းျပည္နယ္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၄၇။ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖဲခုံၿမိဳ႕နယ္ ဦးဖိုးေမာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၈။ ရွမ္းျပည္နယ္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးခင္ေမာင္သီ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၄၉။ ရွမ္းျပည္နယ္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚနန္းခင္ေစာ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၅၀။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုင္းဆိုင္မိုင္း  (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၅၁။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၅၂။ ရွမ္းျပည္နယ္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚနန္းခမ္းေအး (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၅၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးကိုးေသာင္  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၄။ ရွမ္းျပည္နယ္ ကြမ္းလုံၿမိဳ႕နယ္ ဦးယန္းက်င္းကန္ (ကိုးကန္႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ညီညြတ္ေရးပါတီ) ၅၅။ ရွမ္းျပည္နယ္ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးလီက်ိန္႔ဖူ (ခ) ဦးျမင့္ေဆြ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၅၆။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိးနဲၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုင္းစန္သိန္း (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၅၇။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုင္းေ၀ါင္ဆိုင္ဟိန္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၅၈။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုး (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၅၉။ ရွမ္းျပည္နယ္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုင္းဦးခမ္း (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၆၀။ ရွမ္းျပည္နယ္ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုင္းေမာင္ပြင့္ (ခ) ဦးေအာင္ပြင့္ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၆၁။ ရွမ္းျပည္နယ္ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးတင္ေအး (တသီးပုဂၢလိက)   ၆၂။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေ၀လိႈင္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆၃။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ ဦးသန္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆၄။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာ စိုးမိုးသူ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆၅။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ ဦးေဇာ္သိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆၆။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာေအးၾကဴ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆၇။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း  ဦး၀င္းေဆြ (အန္အယ္လ္ဒီ)

More News
Up