ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲေပးရန္ မဲ႐ုံေရာက္ရွိ (႐ုပ္သံ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္မဲေပးမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ၾကား ၂ ရပ္ကြက္ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း မဲ႐ုံကို ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီ ၅၀ မိနစ္က ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ၾကား ၂ ရပ္ကြက္ အမက ၃ မဲရံုမွာ မဲေပးၿပီးေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ကို သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up