မန္ယူ ပယ္နယ္တီျဖင့္ မစ္ဒယ္ဘေရာ့ကို ႐ႈံးနိမ့္ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) - DVB