ယန္ဇီျမစ္ထဲ ခုန္ခ်မည့္ အမ်ဳိးသမီးကို ကားဒ႐ိုင္ဘာႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား ဟန္႔တား (႐ုပ္သံ) - DVB