ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆို

လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြၾကား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြပါ ပါ၀င္ပူးေပါင္းခြင့္ရဖို႔  မြန္ ျပည္နယ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ေဒသအရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မွာရွိတဲ့ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးက အရပ္ ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း  ၄၀၀ ေက်ာ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ကေန ၂၃ ရက္ေန႔ထိ ၃ ရက္တာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လိုတဲ့  အခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို႔ ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး တာ၀န္ခံ ဦးမင္းေအာင္ထူးက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႔ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသ ၄ ခုက လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူထုေတြ အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြကေ္ပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုေရာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုပါ  ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက႑၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ အရပ္သားလံုျခံဳေရး၊  အႀကီးစားစီမံကိန္းနဲ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး စတဲ့ေခါင္းစဥ္ ၆ ခုေအာက္ မွာ ေတာင္းဆိုခ်က္ေပါင္း ၁၆ ခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္ခင္ဗ်” အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔  ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမွာ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္းနဲ႔  ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရဖို႔၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔နဲ႔  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရဖို႔၊  စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြကို ကံယကံရွင္ေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔သာ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရာခ်ထားၿပီး လံုျခံဳေရးအာမခံရွိဖို႔  စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲကာလအတြင္း အႀကီးစားစီမံကိန္းေတြ ရပ္တံ့ ထားဖို႔၊ စီမံကိန္းေတြေဖာ္ေဆာင္ရာမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ေပၚ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ဖို႔၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒထဲမွာ ရိုးရာထံုးတမ္းစဥ္လာနဲ႔ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ဆိုင္ရာဥပေဒျပဌာန္းေပးဖို႔၊  စီမံကိန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္တဲ့ သိမ္းဆည္းခံေျမ ယာေတြကို  ပိုင္ရွင္ထံျပန္ အပ္ႏွံဖို႔၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးက႑မွာဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြပါ ပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းႏွိမ္နင္းဖို႔၊ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းေတြကို ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းဖို႔၊ မူးယစ္ေဆး အႏၱရာယ္ပညာေပးလုပ္ငန္းနဲ႔ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးေရး၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ေပဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္က အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေဆာင္ရြက္တဲ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္  ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ေဒသႀကီး ၄ ခုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျ့ပင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ယူအန္ဒီပီ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ က  ပညာရွင္ေတြပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up