ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံး (ဓာတ္ပုံ)

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမကေန တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - စုိးသီဟ  

More News
Up