ရမၼက္လႈံ႔ေဆာ္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ျဖဳတ္ခ်ရန္ ထိုင္းအစုိးရ ညႊန္ၾကား (႐ုပ္သံ)

ထုတ္ကုန္ေတြ အေရာင္းသြက္ဖို႔ ရမၼက္ကုိ ႏႈိးေဆာ္တဲ့ တီဗြီ ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို အမ်ိဳးသားအသံလႊင့္နဲ႔ ေရဒီယို တယ္လီဖုန္း ေၾကးနန္း႐ုပ္သံ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ (အန္ဘီတီစီ) အေနနဲ႔ ပိုတင္းက်ပ္ဖို႔ ထိုင္းယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းေရးမႉး အာပီနန္ ပိုရွန္နန္ဒါက ၀န္ႀကီးဌာနက မသင့္ေတာ္တဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြအတြက္ တုိင္တန္းခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လက္ခံရရွိထားသလို ဒီအထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ မလုံမၿခဳံ ၀တ္ဆင္တာေတြ ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ထုိင္း ဘန္ေကာက္ပိုစ္ သတင္းကို ေျပာပါတယ္။ အန္ဘီတီစီအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ၀န္ႀကီးဌာနက လိုလားေနပါတယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ အန္ဘီတီစီ က တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အန္ဘီတီစီက တီဗြီ ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆင္ဆာတားျမစ္ပိတ္ပင္မႈ မရွိဘူးလို႔ ပိုရွန္နန္ဒါက ေျပာပါတယ္။ ဒီအတြက္ ထုတ္ကုန္ ေၾကာ္ျငာတဲ့သူေတြက လူေတြ အာ႐ုံစုိက္မႈ ပိုရေအာင္ ရမၼက္ႏႈိးဆြတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြကို အသုံးျပဳတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ညိႇဳ႕အားျပင္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အသုံးျပဳၿပီး ေၾကာ္ျငာတဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေၾကာ္ျငာလည္း ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေၾကာ္ျငာေတြကို ခြင့္ျပဳလုိက္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေၾကာ္ျငာရာမွာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရာ၀တၳဳအျဖစ္ ျမင္ၿပီး အသုံးျပဳမွာကို ပူပန္တယ္လို႔ ပိုရွန္နန္ဒါက ေျပာပါတယ္။ ဒီေၾက္ျငာဟာ ယူက်ဳမွာေတာ့ ရယ္စရာအေကာင္းဆုံး လိင္အသားေပး ေၾကာ္ျငာအေနနဲ႔ တင္ျပထားပါတယ္။

More News
Up