လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာ ၂ ဦးကို ယေန႔ ျပန္လည္စစ္ေဆးမည္ - DVB