ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေဖ်ာက္ေက်းရြာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏိုင္ေရး ေဟာေျပာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ေန႔လယ္ပုိင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန ထြက္ခြာလာၿပီး ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္က အေဖ်ာက္ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏိုင္ေရးမိန္႔ခြန္း ေဟာေျပာေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ေကာ့မႉးေဒသခံေတြက ေသာက္ေရ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေသာက္ေရနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိေရးကေတာ့ အစိုးရသာ လုပ္ေပးနိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ေကာင္းထက္ေက်ာ္

More News
Up