ဂရိ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စီးပရက္စ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ပါတီ ႏုိင္

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ဂရိ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လက္၀ဲယိမ္း အဲလက္ဇီ စီးပရက္စ္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပါတီက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ မဲ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေရတြက္ၿပီးခ်ိန္မွာ ဆီရီဇာ ပါတီက ၃၅ ရာခုိ္င္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ ဒီမိုကေရစီသစ္ (New Democracy) ပါတီက ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏုိင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆီရီဇာ ပါတီဟာ မဟာမိတ္ပါတီျဖစ္တဲ့ လက္ယာယိမ္း  ဂရိလြတ္လပ္ေရးပါတီ (Independent Greeks) နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ လမ္းပြင့္သြားပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို သိရအၿပီးမွာ ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ စီးပရက္စ္က တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေအာင္ ဦးေဆာင္မႈေပးသြားမယ္လို႔ ကတိျပဳသြားပါတယ္။ ဂရိမွာ စီးပြားေရး ျပႆ   နာေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္တာေၾကာင့္ ၆ ႏွစ္အတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၅ ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ရပါတယ္။ စီးပရက္စ္က ဒီေန႔ဆုိရင္ ဂရိႏိုင္ငံနဲ႔ ဂရိျပည္သူေတြဟာ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္တို႔နဲ႔ ခြဲျခားမရေတာ့ပါဘူး၊ ဒီတိုက္ပြဲကို ေနာက္ထပ္ ၄ ႏွစ္ ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဂရိစီးပြားေရးကို ကယ္တင္ႏိုင္ေရး ယူ႐ုိ ၈၅ ဘီလီယံ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔  ဒီမိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္ေျပာမသြားေပမယ့္ မဲဆြယ္တဲ့ ကာလတုန္းကေတာ့ အကူအညီေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔  သေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္အေၾကာင္း စီးပရက္စ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုတေခါက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူရဲ႕  ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းထက္ေတာ့  ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။

More News
Up