၂၀၁၅ စင္ကာပူ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္နဲ႔ အနာဂတ္ အလားအလာ

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသြားခဲ့တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ လီကြမ္ယူေခတ္အလြန္ ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ၿပီးသြားခဲ့ပါၿပီ။ စင္ကာပူျပည္သူလူထု ၅ ဒသမ ၄၇ သန္းထဲက မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂ ဒသမ ၄ သန္းက သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရျဖစ္လာမယ့္ ပါတီကို မဲေပးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္သူ လီကြမ္ယူ ကြယ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ပထမဆံုး က်င္းပခဲ့တဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္  စင္ကာပူႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး အတိုက္အခံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အမ်ားဆံုးနဲ႔ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အတိုက္အခံပါတီ ၈ ခုနဲ႔ တသီးပုဂၢလ ယွဥ္ၿပိဳင္သူေတြက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၈၉ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု အႏိုင္ရသြားတဲ့ အာဏာရ ပီေအပီပါတီကေတာ့ ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာတဲ့ လူထုေထာက္ခံမႈ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ၇၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ၆၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ၆၀ ဒသမ ၁ ရာခို္င္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာခဲ့တာကို ရင္းစားျပန္ရဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ ကြယ္လြန္သူ လီကြမ္ယူလက္ထက္က ရယူနို္င္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ အရွိန္ၾသဇာကို အသံုးျပဳၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ႕ မေက်မနပ္ ျဖစ္မႈကလည္း သိသာထင္ရွားရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္မႈအရဆိုၿပီး ဖြင့္ေပးထားတဲ့ လူ၀င္မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြက လူထု သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ႁပြတ္က်ပ္လာေစခဲ့တာနဲ႔ အိမ္ေစ်းေတြတက္လာ၊ တိုးမ်ားလာတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ လိုက္ဖက္မႈမရွိတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦပဲ ရွိေနေသးတဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနေတြအေပၚ ျပည္သူလူထုက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကတာပါ။ တကယ္လည္း လူထုတိုက္ခန္းေတြမွာ တန္းအရွည္ႀကီး စီေနရတဲ့ လူေတြကိုၾကည့္ၿပီး လူငယ္စံုတြဲေတြ လက္မထပ္ရဲ ျဖစ္ေနၾကသလို ေခတ္မီၿမိဳ႕ျပေတြမွာ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနေတြ  မလံုမေလာက္ ျဖစ္ေနတာေတြကလည္း လက္ထပ္ၿပီးကာစ လူငယ္စံုတြဲေတြအတြက္ ကေလးရယူဖို႔ အဆင္မေျပႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံထဲကို မႀကံဳစဘူး ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္လာၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသားေဖာ္ေဆာင္မႈ အားေပ်ာ့လာေနတာကို တခ်ိဳ႕က စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိလာပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ခလစာ ကြာဟမႈဟာလည္း အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္စရာတခု ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးပ်က္ကပ္ကေန အလွ်င္အျမန္ ျပန္ၿပီး ထူမတ္ႏိုင္၊ ျမင့္မားတဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ေအာက္တန္းေနာက္တန္းမွာ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မိသားစု အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈနဲ႔ လူအိုေတြအတြက္ ၀န္ပိၿပီး အဆိုးသံသရာထဲမွာ က်ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ လူသိပ္မသိႏိုင္တဲ့ အုပ္စိုးသူ အခြင့္ထူးခံ အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ စင္္ကာပူ သာမန္ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ရွိတဲ့ အဆက္ျပတ္္မႈ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အာဏာရပါတီဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ပထမဆံုး မဲအရ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္သြားခဲ့ရတာပါ။ ဒီအေျခအေနေတြ ရွိေနခဲ့တဲ့အတြက္ အဓိက အတိုက္အခံပါတီျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမားပါတီက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္ေနရာ ၇ ေနရာ ရယူနိုင္လာခဲ့ၿပီး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး  မူ၀ါဒ အေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့၊ ႏုိင္ငံျခားသား ၀င္ေရာက္မႈကိုလည္း တင္းက်ပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ခန္းလိုသူေတြ၊ ခရီးသြားေတြ တင္းက်မ္းျပည့္ေနတာကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို အလွ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သလို တသက္တာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံကို စၿပီး ေပးလာခဲ့ပါတယ္။ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ကေလးေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ဖို႔ အစိုးရေထာက္ပံ့ေငြ ပိုၿပီး တိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာကို ျပည္သူလူထုက ေကာင္းေကာင္း ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အတိုက္အခံပါတီအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အားေကာင္းလာတယ္လို႔ အမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၈၉ ေနရာစလံုးမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ အာဏာရ ပီေအပီပါတီက ၈၃ ေနရာ အနို္င္ရခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံ ဒဗလ်ဴပီပါတီက ၆ ေနရာကိုပဲ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ နို္င္ငံရပ္ျခားမဲ မပါ မဲဆႏၵရွင္ ၉၃ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း လာေရာက္ မဲထည့္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက သူ႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးမဲရလဒ္ ျဖစ္တဲ့ ၆၉ ဒသမ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပီေအပီက ရရွိခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ရလဒ္ထက္ ၉ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံ အလုပ္သမားပါတီကေတာ့ ေထာက္ခံမဲ ၁၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈႏ္း ရရွိခဲ့ၿပီး က်န္တဲ့ ပါတီငယ္ေလး ၇ ပါတီကေတာ့ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ပီေအပီပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လံုးကေတာ့ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ သူ႔ကို ေထာက္ခံသူေတြနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္။ ပီေအပီပါတီဟာ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တဲ့ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ကတည္းက အာဏာရလာခဲ့တာျဖစ္လိ္ု႔ အၿမဲတမ္း အႏိုင္ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ အတိုက္အခံပါတီေတြ အေနနဲ႔လည္း လႊတ္ေတာ္ေနရာ အားလံုးမွာ ပထမဆံုး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လာႏိုင္တဲ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ပီေအပီပါတီ လႊမ္းမိုးထားတဲ့ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံေရးကို စိန္ေခၚႏိုင္ေလာက္တဲ့ မဲေလာက္ကိုေတာ့ အႏိုင္ရလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရပါတီက ၈၉ ေနရာမွာ ၈၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အင္အားတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ အတိုက္အခံ အလုပ္သမားပါတီကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ ရထားခဲ့တဲ့ ၇ ေနရာထက္ ၁ ေနရာ ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့ ၆ ေနရာပဲ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပီေအပီပါတီကလည္း လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေနေပမယ့္ ဒီႏွစ္လို ႏွစ္ ၅၀ ေျမာက္ စင္ကာပူ လြတ္လပ္ေရးေန႔နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယူ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္အရ သူ႔အေပၚ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈနဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့အခ်ိန္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးတုံ႔ဆိုင္းမႈနဲ႔ ယိမ္းယိုင္လာတဲ့ ေစ်းကြက္ေတြေၾကာင့္ စီပြားေရးအရ အႏၱရာယ္ရွိေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံပါတီ ၈ ခုကလည္း အလုပ္အကိုင္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ အိုးအိမ္အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္လာတဲ့ အေျခခံနဲ႔ အလယ္အလတ္ ျပည္သူလူထုဟာ အတိုက္အခံဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုအျဖစ္ စုစည္းလာၾကမယ့္ အခြင့္ေကာင္းကို ရယူဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆိုး၀ါးလာတဲ့ သူ႔ရဲ႕အေျခအေနေၾကာင့္ ပီေအပီပါတီဟာ ေအာက္ေျခနဲ႔ အလယ္အလတ္ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ ပိုၿပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အတိုက္အခံေတြရဲ႕ ဖိအားေပးမႈအရ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ လက္၀ဲဘက္ကို နည္းနည္းယိမ္းေပးခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စင္ကာပူ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုရဲ႕ ေထာက္ခံမဲကို အာဏာရ ပီေအပီပါတီက ရရွိသြားခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၁၅ စင္ကာပူ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုင္ရရွိသြားခဲ့တာကေတာ့ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္ၿပီး အႏိုင္ရသြားခဲ့တဲ့ အာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ ပီေအပီကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳအရ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းခဲ့ရတဲ့ အခ်က္ကို ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္ ထိန္းမတ္သြားဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာက္ေျခနဲ႔ အလယ္အလတ္ လူတန္းစား ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ဆိုသလို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ကာလကထက္ ပိုၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ စင္ကာပူ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (အက္စ္ဒီပီ) ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ ခ်ီဆြန္းယြမ္ကေတာ့ “က်ေနာ္က ခု စိတ္မပူပါဘူး။ ဒီပံုစံမ်ိဳးအတိုင္း ဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ လိုလားတဲ့ေနရာကို ေရာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္တာကိုေတာ့ က်ေနာ္ ပူပန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္မွာက စင္ကာပူႏုိင္ငံအေပၚ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ၿပီး ႐ုိးသားသြားမယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကို ဆက္ၿပီး ႐ုိး႐ုိးသားသား ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္လုပ္ရင္း က်ေနာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္၊ လိုခ်င္တာကို ရေအာင္လုပ္သြားၿပီး က်ေနာ္တို႔ အခု ရရွိေနတာထက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ အရာတခုခုကို ရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” လို႔ လူထုပရိသတ္ကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ေရရွည္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္အေနနဲ႔ အခု ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က ၂၀၀၆ ခုနဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနခဲ့တာဟာ စင္ကာပူ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ တကယ့္သေဘာထားကို ပီပီျပင္ျပင္ ျပသလိုက္လို႔ပဲျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုဟာ အင္အားနဲ႔ ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ အစိုးရရဲ႕ ပဲ့ကိုင္ထိ္န္းေၾကာင္းမႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိၾက၊ လတ္တေလာ ျပႆ  နာေတြရဲ႕ အေျဖကိုသာ ရွာလိုၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္။ အေျဖေတြကိုသာ ေတာင္းဆိုၿပီး အေျဖေတြရဲ႕ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တဲ့ အသံုးျပဳတဲ့ စံျပဳပံုစံ၊ ေဘးထြက္ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနတဲ့ တန္ဖိုးေပးေခ်ရမႈ စတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီအေျဖေတြဟာ အနာဂတ္ကာလမွာ ျပႆ  နာေတြ တက္လာႏိုင္မလား စတာမ်ိဳးေတြကို သိလိုစိတ္မရွိသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ သူတို႔ နာက်င္ခံစားရတဲ့အခါ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေရတို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေလးေတြ လုပ္ျပ႐ုံန႔ဲတင္ ေက်နပ္ ေျပေအးသြားၾကတတ္သူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဟာ ကိုယ့္ဘာသာ ေက်နပ္ေနတတ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈအရ လက္ေတြ႔မက် အသံုးမ၀င္ေတာ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚမွာ ပိုၿပီး အားကိုးအားထား ျပဳလာၾကၿပီး ရွည္လ်ားတဲ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမဲ့ ကာလမ်ိိဳးကို ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ တနွစ္ထက္တႏွစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ လံုၿခံဳမႈရွိတဲ့ ကြန္ရက္ေတြ ရွိေနေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘဲနဲ႔ အမနာပ ေျပာဆိုမႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး အေျခအေနကို ျပင္းထန္ဆိုး၀ါးလာေစႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တခုရဲ႕ ကယ္တင္မႈနဲ႔သာ ကုသႏုိင္မယ့္ စီးပြားေရး မအီမလည္ ျဖစ္မႈမ်ိဳးကိုလည္း ကာလရွည္ၾကာ ႀကံဳေတြ႔ရေစႏုိင္ၿပီး မလႊဲမေရွာင္သာ ပူးတြဲႀကံဳေတြ႔လာႏုိင္တာက လြတ္လပ္မႈ ဆံုး႐ႈံးမႈပဲ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ႏိုင္ငံေရး အကဲျဖတ္သူ တခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္သံုးသပ္ထားတာေတြကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေ၀ဖန္အကဲျဖတ္မႈေတြဟာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တကယ္ပဲ ရွိတယ္လိ္ု႔ ဆိုရပါမယ္။ တကယ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စင္ကာပူ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ဟာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား အမ်ားစုရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈကို ထင္ဟပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစုေပါင္းေရြးခ်ယ္မႈဟာ မွန္တယ္၊ အဲဒါကို စိန္ေခၚအားၿပိဳင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဒါက္တာ ခ်ီဆြန္ယြမ္ရဲ႕ စကားနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းဟာ မွန္တယ္လို႔ပဲ ေျပာရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ စုိးေနလင္း

More News
Up