ပလူတုိၿဂိဳ္ဟ္ မ်က္ႏွာျပင္ဓာတ္ပုံမ်ား နာဆာ ျဖန္႔ခ်ိ

ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ
အေမရိကန္ အမ်ိဳးသား အာကာသသိပၸံအဖြဲ႔ နာဆာရဲ႕ New Horizons အာကာသယာဥ္က ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ ပလူတိုၿဂိဳဟ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ ဓာတ္ပံုေတြကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါတယ္။ ေနအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ကမာၻနဲ႔အေဝးဆံုး ၿဂိဳဟ္ေပၚမွာ ဆည္းဆာေနဝင္ခ်ိန္ ေရခဲလြင္ျပင္ေတြ ေရခဲေတာင္ေတြရဲ႕ ပံုကို ျပသထားတာပါ။ ၿဂိဳဟ္ရဲ႕ အေနာက္ပိုင္းက ေတာင္ေတြၾကား စပြတ္နစ္ ပလာနမ္ ေရခဲလြင္ျပင္ကို  ဇူလိုင္လက ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ပံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ပံုေတြကို မိုင္ေပါင္း ၁ ေသာင္း ၁ ေထာင္ အကြာအေဝးကေန ဖမ္းယူ ႐ုိက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ New Horizons အာကာသယာဥ္ဟာ ပလူတိုၿဂိဳဟ္ဆီ သြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ပထမဆံုးယာဥ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

More News
Up