ေရတြင္းထဲက် ၆ ႏွစ္သား ဆင္ကုိ ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ)

အိႏိၵိယ သစ္ေတာအရာရွိေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကဲလာရာျပည္နယ္က မသံုးေတာ့တဲ့ ေရတြင္းထဲကို က်ေနတဲ့ ၆ ႏွစ္သား ဆင္တေကာင္ကို စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ကယ္ဆယ္ခဲ့ပါတယ္။ အာနာကူလမ္ခ႐ုိင္က ကြတ္တမ္ပူဇာရြာမွာ မေတာ္တဆ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ သစ္ေတာအရာရွိေတြဟာ ေရတြင္းထဲကေန ဆင္ထြက္လာႏိုင္ေအာင္ ေျမာင္းတူးေပးခဲ့တာပါ။ ငါးနာရီၾကာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြင္း ဆင္ဟာ အေသးစားဒဏ္ရာနည္းနည္း ရခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံ မီဒီယာက ေျပာပါတယ္။

More News
Up