အန္အယ္လ္ဒီ ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ (ဓာတ္ပံု)

အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုုန္တုုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲကမ္ပိန္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က  ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။  

More News
Up