အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ သဘင္ေဆာင္မွာ ေန႔လည္ ၁ နာရီက က်င္းပေနပါတယ္။ ဓာတ္ပံု -ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း  

More News
Up