မသန္္စြမ္းမ်ားအတြက္ သက္ေမြးလက္မႈပညာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္

ဓာတ္ပုံ - ကိုေက်ာ္ေက်ာ္
ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူေတြ အပါအ၀င္ မ်က္မျမင္ေတြကိုပါ ျပန္ၿပီး သင္ၾကားေပးႏိုင္ဖို႔ သက္ေမြး လက္မႈပညာသင္တန္းကို စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ၀ဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ အသက္ေမြးပညာသင္တန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ မသန္စြမ္း အားလံုးအတြက္ မပါခဲ့ပါဘူး။ အခုုသင္တန္းမွာ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူေတြ အပါအ၀င္ မ်က္မျမင္ေတြကိုလည္း ျပန္သင္ေပးႏိုင္မယ့္ လက္မႈပညာ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ ပန္းၾကယ္သီး ျပဳလုပ္တာနဲ႔ ဖန္စီပစၥည္း လုပ္တာေတြကို သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာျဖစ္သင္တန္းက ၅ ရက္ၾကာမွာျဖစ္ၿပီး မသန္စြမ္းသူေတြ ကိုယ္တိုင္ သင္ယူႏုိင္မယ့္ အေျခခံသင္တန္းကေတာ့ ၁၅ ရက္ၾကာမွာပါ။ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ဥပေဒအတိုင္း အခြင့္အေရးေတြ ရရွိလာဖို႔အတြက္ မသန္စြမ္းေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။

More News
Up