ၾသစေၾတးလ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္မည္

မစၥတာ မာကြန္တန္ဘာ။ (ဓာတ္ပုံ - ႐ိုက္တာ)
ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တိုနီအေဘာ့ (Tony Abbott) ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ခန္႔အပ္လုိက္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကြန္တန္ဘာ (Malcolm Turnbull) က က်မ္းသစၥာ ကိ်န္ဆိုေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဘာ့ကို ပါတီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ကေန စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က ျဖဳတ္ခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကင္ဘာရာ အစိုးရအိမ္ေတာ္မွာ မာကြန္တန္ဘာက စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွာ က်မ္းက်ိန္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို ယူရတဲ့ တန္ဘာကေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ျဖစ္ရတာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လစ္ဘရယ္ ပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ သူက ရည္ရြယ္ေနပါတယ္။ ဒီသီတင္းပတ္ မကုန္ခင္အထိ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုေတာ့ တန္ဘာက ေၾကညာသြားဖို႔ မရွိေပမယ့္ ဂိ်ဳးေဟာ့ကီက ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးရာထူးကို လက္လႊတ္ရဖြယ္ရွိၿပီး လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး စေကာ့ေမာ္ရီဆင္က ဒီေနရာကို ရမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေနပါတယ္။ အေဘာ့က သူ႔ကို တာ၀န္ကေန ျဖဳတ္ခ်လုိက္တာဟာ ျပင္းထန္ေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲကို လြယ္ကူေအာင္ ႀကိဳးစားလက္ခံသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ တန္ဘာဟာ တိုနီအေဘာ့ လက္ေအာက္မွာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တန္ဘာဟာ ၄ ေယာက္ေျမာက္ ၾသစေၾတးလ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုနီအေဘာ့ကို လူႀကိဳက္နည္းလာတဲ့အတြက္ လစ္ဘရယ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကေန အနားေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up