ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေရွးဦးလူသား မ်ဳိးစိတ္္သစ္တခု ေတြ႔ရွိ (႐ုပ္သံ)

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံက ေက်ာက္ဂူတခုထဲမွာ ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ ေခတ္သစ္လူသားနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ေရွးဦးလူသား မ်ဳိးစိတ္သစ္တခုကို သိပၸံပညာရွင္ေတြ ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လို႔ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က eLife သတင္းဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရွးဦးလူသား ႐ုပ္ႂကြင္းအပိုင္းအစ ၁၅ ခုဟာ အာဖရိကတိုက္မွာ ရွာေတြ႔သမွ် ေရွးဦးလူသားမ်ဳိးစိတ္ေတြထဲ တေနရာတည္းမွာ အႀကီးဆံုးေတြ႔ရွိမႈ ျဖစ္တယ္လို႔ သုေသတနပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။ ဒီေရွးဦးလူသားမ်ဳိးစိတ္သစ္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ လူသားေတြအေပၚ အရင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ အယူအဆေတြကို ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။ ဒီေနာက္ဆံုးေတြ႔ရွိတဲ့ မ်ဳိးစိတ္ကို နာလီဒီ (naledi) မ်ဳိးစိတ္လို႔ အမည္ေပးထားၿပီး ေခတ္သစ္ လူသားအုပ္စုျဖစ္တဲ့ ဂ်ီနတ္စ္ဟုိမို (genus Homo) အုပ္စုထဲကိုပဲ ထည့္ထားပါတယ္။ ဒီေရွးဦးလူသားေတြ ဘယ္ႏွစ္အပိုင္းအျခားက ေနထိုင္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို သုေတသန ပညာရွင္ေတြက မေျပာႏိုင္ေသးေပမယ့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ သူတို႔ေတြမွာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ရွိခဲ့တယ္ ဆုိတာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သုေသတန အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡ လီးဘာကာကေတာ့ ေခတ္သစ္လူသားေတြရဲ႕ ေရွးအက်ဆံုး လူသားမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃ သန္းက အာဖရိကတိုက္မွာ ေနထိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ တျခားပညာရွင္ေတြ ယံုၾကည္ၾကသလိုပဲ သမိုင္းမတင္ခင္ ေျခ ၂ ေခ်ာင္းေလွ်ာက္ ေရွးဦးတိရစာၦန္ေတြနဲ႔ ေခတ္သစ္လူသားေတြၾကားမွာ ျပတ္ေနတဲ့ ကြင္းဆက္ကို ဒီ နာလီဒီမ်ဳိးစိတ္က ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။ ၂၁ ရက္ၾကာ ရွာေဖြမႈဟာ အာဖရိကတိုက္မွာ ရွာေတြ႔ခဲ့သမွ် လူသားနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး ေရွးဦး႐ုပ္ႂကြင္းထဲမွာ အႀကီးဆံုး ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ေတြ႔ရွိမႈလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီ နာလီဒီမ်ဳိးစိတ္မွာ ေရွးဦးလူသားနဲ႔ ေခတ္သစ္လူသားေတြရဲ႕ အသြင္အျပင္ေတြ ေရာေႏွာပါ၀င္တဲ့အတြက္ သိပၸံပညာရွင္ေတြ အရင္က ဖြင့္ဆိုခဲ့တဲ့ လူသားဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပါေမာကၡ ဘာဂါက ဆိုပါတယ္။

More News
Up