ဦးေရႊမန္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး (ဓာတ္ပုံ)

ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ သူရဦးေရြမန္းဟာ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က မင္းဂံ႐ုိးေက်းရြာအုပ္စု ဒိုင္းတစ္ရာေက်းရြာကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးဆင္း။ ဓာတ္ပုံ - ေနၿဖိဳး၀င္း  

More News
Up