လူ႔အခြင့္အေရး က်ဴးလစ္ဆု ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ကို မဲေပးႏုိင္ၿပီ

နယ္သာလန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက လူအခြင့္အေရး က်ဴးလစ္ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ဖို႔ လ်ာထားခံရသူ ၃၀ထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အက်ဥ္းက်ခံ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္နဲ႔ အတူး ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့သူေတြအထဲမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ တရားမွ်တေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံက ေရွ႕ေနေတြ၊ ေတာင္အာဖရိကက လူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့သူေတြ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ႀကိဳးစားေနသူေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ကုိ ဒီဆုအတြက္ မဲေပးခ်င္သူေတြက http://www.humanrightstulip.nl/candidates-and-voting/phyoe-phyoe-aung အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ မဲေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေထာက္ခံၿပီး ခုခံကာကြယ္သူေတြရဲ႕ သတၱိအတြက္ ရည္ရြယ္ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကေန စတင္ၿပီး ကမာၻတ၀န္းက လူပုဂၢိဳလ္ တဦးျခင္း၊ အဖြဲ႔လိုက္ေတြကို ေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီးျမႇင့္ခံရပါက ေပါင္ ​၁ သိန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up