ေရေဘး အတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၈ ေသာင္း ေထာက္ပံ့မည္

ႏိုင္ငံအ၀န္္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေရေဘး တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အစိုးရနဲ႔ ကုလသမဂၢတို႔က ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း ၈ ေသာင္း ေထာက္ပံ့သြားမယ္လို႔ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ အစိုးရက ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀၀  သံုးစြဲထားၿပီျဖစ္သလို ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈ သန္းေက်ာ္ ရထားၿပီလို႔လည္း ေဖာ္ျပထားတာပါ။ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ၁၂ ခုမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေရေဘးေတြေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၂၂ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၆ သိန္း ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရတာပါ။ ပ်က္စီးထိခိုက္ခဲ့တဲ့ အိမ္္ေျခေပါင္း ၄၇၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လယ္ေျမဧက ၁၄ သိန္းေက်ာ္ ေရလႊမ္းခံခဲ့ရၿပီး ဧက ၈ သိန္းခြဲေလာက္ လံုး၀  ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြကေတာ့ ေရေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အမ်ားဆံုး ႀကံဳခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up