အိုင္ဖုန္းထဲက ဓာတ္ပုံကို စိတ္၀င္စားသည့္ လူ၀ံ (႐ုပ္သံ)

လူေတြစိတ္၀င္စားတဲ့ တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြကို တိရစၦာန္ေတြကလည္း စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ဓာတ္ပုံေတြကို လူ၀ံေတြက စိတ္၀င္စားတယ္လို႔ ေျပာရင္ အံ့ၾသသြားမွာလား။ တိရစၦာန္႐ုံတ႐ုံမွာေတာ့ လူငယ္တဦးက အိုင္ဖုန္းထဲကေန ႐ုိက္ယူထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြကို လူ၀ံကို ျပသရာမွာ လူ၀ံက စိတ္၀င္တစားနဲ႔ ၾကည့္႐ႈေနတာကို ဒီ႐ုပ္သံမွာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ၀ံရဲ႕ ဓာတ္ပုံအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈကေတာ့ အံမခန္းပါ။ လူငယ္ျပတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြကို ကာထားတဲ့မွန္ကေန ၾကည့္ရင္း ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ လူ၀ံနဲ႔ လူငယ္တို႔ အခန္းေထာင့္တေနရာမွာ မွီၿပီး ဓာတ္ပုံေတြကို အတူတကြ ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုၾကည့္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြက ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ႐ုိက္ထားတဲ့ ႐ုပ္သံကို စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ယူက်ဳမွာ တင္ခဲ့ၿပီး ၾကည့္႐ႈသူ ၁ သိန္းခြဲ ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up