ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ထုိင္းအမ်ဳိးသားေျပာင္းလဲေရးေကာင္စီ ပယ္ခ်

ေရးဆြဲထားတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းကို  အမ်ိဳးသား ေျပာင္းလဲေရးေကာင္စီ (အန္အာစီ) က ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မွာ ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ မူၾကမ္းကို ျငင္းပယ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ျဖစ္သလုိ ၁၃၅ မဲ ၁၀၅ မဲနဲ႔ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျငင္းပယ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။  အန္အာစီအဖြဲ႔၀င္ ၂၄၇ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ရမွာ ၂၄၀ ဦးမဲေပးခဲ့ၿပီး ၇ ဦးကေတာ့ မဲမေပးခဲ့ပါဘူး။ အန္အာစီအဖြဲ႔၀င္ေတြကို အကၡရာစဥ္အလုိက္ ေခၚေ၀ၚၿပီး ႏႈတ္ကေန အတည္ျပဳနဲ႔ ျငင္းပယ္ မပယ္ ေျပာဆိုရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းက ေရးပါတယ္။ ျငင္းပယ္လုိက္တဲ့အတြက္ အန္အာစီရဲ႕ သက္တမ္းက ကုန္ဆုံးမွာ ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ ၂၁ ဦးပါ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ အသစ္ေရးဆြဲဖို႔ ရက္ ၁၈၀ အခ်ိန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မတီအသစ္က အလုပ္ၿပီးဆုံးရင္ေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒသစ္အတြက္ လူထု ဆႏၵခံယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးတဲ့ ဒီကေန႔မွာ ပါလီမန္ အေဆာက္အဦနား အရပ္၀တ္နဲ႔ ယူနီေဖာင္း၀တ္ ရဲေတြလည္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ ခ်ထားပါတယ္။ ပါလီမန္ကို သြားတဲ့ အဓိက လမ္းေပၚမွာ အတားအဆီးေတြ ခ်ထားၿပီး အန္အာစီ အဖြဲ႔၀င္နဲ႔ သက္ဆုိင္သူေတြကိုပဲ ၀င္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

More News
Up