ေရေပၚခင္း သစ္ျပားေပၚျဖတ္ေျပးၿပီး ေရွာင္လင္ဘုန္းႀကီး ကမာၻ႔စံခ်ိန္သစ္တင္ (႐ုပ္သံ)

ေရွာင္လင္လုိ႔ ေျပာလုိက္တာနဲ႔ တ႐ုတ္သိုင္းကားေတြထဲမွာ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဖူးကစားျပေနတဲ့ တ႐ုတ္ ဘုန္ႀကီးေတြကို ေျပးျမင္မိမွာ အမွန္ပါ။ ဒီ႐ုပ္သံထဲက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္ဇူး ေရွာင္လင္ေက်ာင္းေတာ္က ေရွာင္လင္ကိုယ္ေတာ္ ရွီလန္းလန္ကေတာ့ ေရေလွာင္ကန္ေပၚက သစ္သားျပားေတြေပၚမွာ မနားတမ္းေျပးလႊားၿပီး  အရင္က သူတင္ထားတဲ့ ကမာၻစံခိ်န္ကို ႐ုိက္ခ်ိဳးျပလုိက္ပါတယ္။ ဒါဟာ သူေန႔စဥ္ေလ့က်င္ေနတဲ့ ေလ့က်င္မႈရဲ႕ တစိတ္အပိုင္းထဲက တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရေပၚမွာ ခင္းထားတဲ့ အထပ္သား ၂၀၀ ျပားကို ျဖတ္ၿပီး ၁၂၅ မီတာကို မနားတမ္း ေရေအာက္မက်ပဲ ေျပးျပခဲ့ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ရွီဟာ ၁၂၀ မီတာကို ျဖတ္ၿပီး ကမာၻေပၚမွာ စံခိ်န္တင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္သံ - telegraph

More News
Up