ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းက ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ၿပိဳင္မည္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၂၃ ခုနဲ႔ မဟာမိတ္စုဖြဲ႔ထားတဲ့ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (အန္ဘီအက္ဖ္) က လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ၿပိဳင္မယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အန္ဘီအက္ဖ္အေနနဲ႔ ျပည္နယ္၊ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ၃၈၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၁၆ ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၁၈၄ ဦးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ၂၉ ဦး စုစုေပါင္း ၇၁၀ ၀င္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ပါတီအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျဖတ္သန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ တိုင္းရင္းသားထဲက ဒုတိယသမၼတ တဦး တင္ေျမႇာက္ႏိုင္တဲ့အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ မဟာမိတ္တဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ဦးဦးလွေစာက ေျပာပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္တာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ယူအက္စ္ဒီပီ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အန္အယ္လ္ဒီေသာ္လည္းေကာင္း တဖက္သတ္ အျပတ္အသတ္ ႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ဘူးဗ်။ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြအေနနဲ႔ ယူအက္စ္ဒီပီနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီလိုပဲ အင္အားႀကီးတဲ့ အင္အားစုအေနနဲ႔ ရွိေနလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ အခု ဒု-သမၼတ ဦးစိုင္းေမာက္ခမ္းဟာ ယူအက္စ္ဒီပီက ျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒု-သမၼတ    ဆိုတာဟာ အင္အားစုႀကီးျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြထဲက တေယာက္ျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ တင္ျပတာ ျဖစ္တယ္။” ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြထဲက ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ဒီတႀကိမ္မွာ ဒီ့ထက္မ်ားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အႏိုင္ရလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း အန္ဘီအက္ဖ္မွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ဖလံု စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ၊ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ စတဲ့ ပါတီ ၂၃ ခုနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up