ႏိုင္ငံတ၀န္း မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ား စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ ေၾကညာေပးမည္

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေတြကို ႏိုင္ငံတ၀န္းမွာ  စက္တင္ဘာလ ၁၄ မွ ၂၇ ရက္ထိ ၁၄ ရက္ၾကာ ေၾကညာကပ္ထားေပးမယ္လို႔  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္အသိေပးလုိက္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ မိမိအမည္ ပါမပါကို သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံးေတြမွာ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ မဲစာရင္းမွာ မပါေသးသူေတြအေနနဲ႔ ပံုစံ (၃) နဲ႔ အမည္စာရင္းထည့္သြင္းရန္၊ မဲစာရင္းမွာ မပါသင့္သူေတြ ပါ၀င္ေနပါက ပံုစံ ၄ နဲ႔ ကန္႔ကြက္ရန္နဲ႔ မဲစာရင္းပါ အခ်က္အလက္ေတြ မွန္ကန္မွႈမရွိရင္ ပံုစံ (၄-ဂ) နဲ႔ အခ်ိန္မီ တင္သြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားပါတယ္။ အလားတူ ေရေဘးသင့္ေဒသေတြမွာလည္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြကို စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က စကပ္ေပးထားမွာျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါက အခ်ိန္တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြက သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကာလကို သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေပးသြားမယ္လို႔ ေကာ္ရွင္က ဆိုပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုး မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေတြကို မူလက ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ကေန စက္တင္ဘာ ၆ ရက္အထိ ေၾကညာကပ္ထားဖို႔ ေကာ္မရွင္က စီစဥ္ခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ ေရေဘးေၾကာင့္ ေၾကညာမယ့္ရက္ကို ေနာက္က်ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရတာပါ။

More News
Up