စစ္ျဖစ္ေနသည့္ ပုံစံ ၿမိဳ႕ျပတုိက္ပြဲ အေမရိကန္ မရိန္းတပ္ ေလ့က်င့္ (႐ုပ္သံ)

အေမရိကန္ ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႔ဟာ ကယ္လီဖိုးနီးယားလြင္ျပင္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕ျပစစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းတခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပန္ဒယ္တန္ စစ္စခန္းမွာ အေျခစိုက္တဲ့ မရိန္းတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမွာ ၾကည္းတပ္နဲ႔ သံခ်ပ္ကာတပ္ေတြ ပူးေပါင္းတဲ့ စစ္ဆင္ေရးပံုစံျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္မွာ ရင္ဆုိင္ရႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပတိုက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္တာလို႔ ဗိုလ္ႀကီး ပီတာဒုိင္နာဒိုက ရွင္းျပပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းမွာ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြၾကား ဆက္သြယ္ေရးပံုစံနဲ႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ရင္ တံု႔ျပန္ရမယ့္ နည္းစနစ္ေတြကိုလည္း ေလ့က်င့္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ပံုစံ၊ မီးေလာင္ရာေတြ၊ အေဆာက္အဦေတြနဲ႔ ကားေတြ ဖ႐ုိဖရဲ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးကို တည္ေဆာက္ယူခဲ့ရတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

More News
Up