ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ၿငိႇမ္းသတ္ေနရသည့္ ကယ္လီဖုိးနီးယား ေတာမီး (႐ုပ္သံ) - DVB